Naszym celem było stworzenie miejsca oferującego nie tylko najwyższy merytoryczny poziom usług, lecz także zapewniającego przyjazną atmosferę i przestrzeń, w których świadczone będą usługi. Nasze priorytety w pracy z Klientami to:

  • troska i praca nad budowaniem życzliwej, opartej o wzajemne porozumienie partnerskiej relacji terapeutycznej, traktowanej jako nadrzędna zasada funkcjonowania Centrum,
  • kompleksowe podejście do rozwiązywanych problemów psychologicznych,
  • psychoedukacja i rzetelna informacja dotycząca procesu leczenia,
  • praca zespołowa urzeczywistniana poprzez system wzajemnych konsultacji, wymiany informacji pomiędzy członkami personelu niosącego pomoc i superwizji,
  • zasada ciągłego doskonalenia zawodowego poprzez działalność dydaktyczną i naukową pracowników Centrum,
  • troska o estetyczną i przyjazną emocjonalnie przestrzeń, w której udzielane będą świadczenia.